Hoe kies je een partij uit?

Iedereen in de Tweede Kamer hoort bij een politieke partij.Politieke partijen hebben ideeën voor Nederland.

Hoe meer stemmen een partij krijgt, hoe meer mensen uit die partij in de Tweede Kamer mogen.

 

De partijen

 • Er doen veel politieke partijen mee aan de verkiezingen.
 • Hieronder staan de partijen die nu in de Tweede Kamer zitten.
 • Zij doen ook nu weer mee met de verkiezingen.
 • Als je op een partij klikt, kun je bekijken wat deze partij vindt.
 • Later schrijven we ook over andere partijen die mee gaan doen met de verkiezingen.

 

VVD

 • De VVD wil dat er niet te veel regels zijn.
 • Mensen en bedrijven moeten zoveel mogelijk vrijheid hebben.
 • De VVD wil dat mensen minder belasting hoeven te betalen.
 • De overheid moet wel zorgen voor veiligheid.
 • Daarom moet de overheid overlast en crimineel gedrag bestrijden.
 • De VVD wil ook dat er minder vluchtelingen in ons land komen.

 

Lees meer op de website van de VVD.

_______________________________________________________________________________

PVV

 • De PVV wil geen vluchtelingen meer toelaten in Nederland.
 • Deze partij is tegen de islam in Nederland.
 • Er moet meer geld naar de politie en het leger om Nederland veiliger te maken.
 • Mensen moeten met pensioen kunnen als ze 65 jaar zijn.
 • De PVV wil dat Nederland uit de Europese Unie gaat.

Lees meer op de website van de PVV.

_________________________________________________________________________

CDA

 • Het CDA is een christelijke partij.
 • Deze partij vindt het gezin heel belangrijk.
 • Het CDA wil dat mensen voor elkaar zorgen.
 • Het CDA wil dat er een sociale dienstplicht komt voor jongeren.
 • Ze moeten dan een paar maanden nuttig werk doen in de zorg of bij een goed doel.
 • De regering hoeft niet voor alles te zorgen.
 • Mensen en organisaties kunnen veel zelf regelen.

Lees meer op de website van het CDA.

_________________________________________________________________________

D66

 • D66 wil dat mensen vrij zijn en keuzes mogen maken over hun eigen leven.
 • D66 wil daarom dat abortus is toegestaan.
 • En euthanasie ook.
 • Soms heeft een zieke zoveel pijn, dat hij niet meer wil leven.
 • Euthanasie is dat een arts die persoon helpt om te sterven.
 • D66 vindt het onderwijs heel belangrijk.
 • Ze willen dat er meer geld gaat naar scholen en universiteiten.
 • Er moet ook meer geld komen voor onderzoek naar het klimaat.
 • D66 is voor meer samenwerking in de Europese Unie.

Lees meer op de website van D66.

_________________________________________________________________________

GroenLinks

 • GroenLinks wil dat Nederland meer geld uitgeeft om het klimaat en de natuur te verbeteren.
 • En we moeten minder vaak met de auto en het vliegtuig reizen.
 • Ook vindt GroenLinks het belangrijk dat iedereen eerlijke kansen krijgt.
 • Mensen die veel geld hebben, moeten meer belasting betalen.
 • GroenLinks vindt dat je zelf mag weten wat voor geloof je hebt.
 • Iedereen in Nederland mag leven zoals hij wil.

Lees meer op de website van GroenLinks.

_________________________________________________________________________

SP

 • De SP vindt het niet eerlijk dat sommige mensen veel meer verdienen dan anderen.
 • Daarom moet de overheid het geld beter verdelen tussen arme en rijke mensen.
 • De overheid moet ook regelen dat iedereen goede zorg krijgt.
 • En dat er genoeg goedkope huizen zijn voor mensen met weinig geld.
 • De SP vindt dat de Europese Unie te veel dingen beslist voor Nederland.
 • Dat moet minder worden.
 • Nederland moet wel lid blijven van de Europese Unie.

Lees meer op de website van de SP.

_________________________________________________________________________

PvdA

 • De PvdA wil dat iedereen gelijke kansen krijgt.
 • De PvdA wil dat mensen met weinig geld ook goed kunnen wonen.
 • Mensen met weinig geld hoeven minder belasting te betalen.
 • De PvdA wil dat de overheid zorgt voor meer banen.
 • Alle mensen moeten een goed salaris krijgen voor het werk dat ze doen.
 • De PvdA wil dat banken meer belasting betalen.

Lees meer op de website van de PvdA.

_________________________________________________________________________

ChristenUnie

 • De ChristenUnie is een christelijke partij.
 • Er mag van de ChristenUnie meer hulp naar arme landen.
 • Mensen moeten elkaar helpen.
 • Deze partij vindt bescherming van het leven erg belangrijk.
 • De partij wil daarom dat abortus verboden is.
 • En euthanasie ook.
 • Soms heeft een zieke zoveel pijn, dat hij niet meer wil leven.
 • Euthanasie is dat een arts die persoon helpt om te sterven.

Lees meer op de website van de ChristenUnie.

_________________________________________________________________________

Partij voor de Dieren

 • De Partij voor de Dieren wil een einde maken aan dierenleed.
 • Daarom wil de partij dat dieren ook rechten krijgen.
 • Mensen moeten goed zorgen voor de natuur en het milieu.
 • De partij is tegen nieuwe wegen en tegen uitbreiding van Schiphol.
 • De Partij voor de Dieren vindt dat mensen zich aan moeten passen aan de natuur.

Lees meer op de website van de Partij voor de Dieren.

_________________________________________________________________________

SGP

 • De SGP is een christelijke partij.
 • De ideeën van de SGP passen bij het verhaal van de Bijbel.
 • De SGP wil dat vrouwen niet hoeven te werken.
 • Vrouwen moeten voor hun man en kinderen kunnen zorgen.
 • De SGP vindt het niet goed als twee mannen of twee vrouwen met elkaar trouwen.
 • De SGP wil dat zondag een rustdag is.
 • De partij is tegen abortus.
 • En tegen euthanasie.
 • Soms heeft een zieke zoveel pijn, dat hij niet meer wil leven.
 • Euthanasie is dat een arts die persoon dan helpt om te sterven.

Lees meer op de website van de SGP.

_________________________________________________________________________

DENK

 • DENK wil dat het niet uitmaakt waar je ouders geboren zijn.
 • Mensen moeten elkaar accepteren zoals ze zijn.
 • DENK is tegen racisme en discriminatie.
 • Ze vinden dat daar strenge straffen voor moeten zijn.
 • Vroeger ging Nederland slecht om met mensen uit Suriname en Indonesië.
 • Nederland gebruikte die mensen als slaven.
 • De partij wil dat de regering daar excuses voor aanbiedt.
 • DENK wil dat vluchtelingen goede opvang krijgen.

Lees meer op de website van DENK.

_________________________________________________________________________

50PLUS

 • 50PLUS komt op voor oudere mensen.
 • De partij wil dat mensen al vanaf 65 jaar met pensioen kunnen.
 • Ook wil 50PLUS dat er meer geld gaat naar de ouderenzorg.
 • De overheid moet zorgen dat mensen van 50 jaar en ouder makkelijker een baan kunnen vinden.
 • Ouderen moeten ook goedkoper met de bus en de trein kunnen reizen.

Lees meer op de website van 50PLUS.

_________________________________________________________________________

Forum voor Democratie

 • Forum voor Democratie vindt dat het politieke systeem anders moet.
 • De inwoners van Nederland moeten meer zelf kunnen beslissen.
 • Forum voor Democratie wil dat Nederland minder geld uitgeeft aan het klimaat.
 • De partij wil ook dat er minder vluchtelingen naar Nederland komen.
 • Forum voor Democratie is tegen de Europese Unie.

Lees meer op de website van Forum voor Democratie.

_________________________________________________________________________

Bij1

 • BIJ1 is voor klimaatrechtvaardigheid, voor zelfbeschikking van volkeren
 • De partij staat bekend om haar strijd tegen racisme en tegen LHBTQI haat.
 • De partij staat voor een eerlijke verdeling van geld en macht.
 • Minimumloon moet hoger
 • Grote organisaties als banken, pensioenfondsen en OV moeten in eigendom van de staat zijn.
 • BIJ1 is er voor iedereen, ongeacht kleur, afkomst, gender, seksuele geaardheid, beperking of sociale klasse.

Lees meer op de website van Bij1

____________________________________________________________________________

 

NIDA

 • Nida vindt geloof en religie een belangrijk onderdeel van de samenleving.
 • Het wil meer bezinning en waardigheid in de politiek.
 • Gezondheidszorg is een taak van de overheid, niet van commerciële verzekeraars.
 • Nida is voor meer kleur en diversiteit bij de overheid en bij de politie. Dit helpt racisme tegen te gaan.
 • Nida wil een eerlijke economie met een hoger minimumloon. Daarbij willen ze dat het mogelijk is om een huis te kopen zonder daar een lening voor te sluiten en rente te betalen. Het kan door middel van huurkoop.

Lees meer op de website van Nida

____________________________________________________________________________

 

VOLT

 • Volt is een Europese partij, die gelijke kansen wil voor iedereen
 • Gratis onderwijs en kinderopvang
 • Minder grote financiële verschillen tussen mensen
 • Herstel van ons klimaat voor het te laat is
 • Een socialer en gastvrijer vluchtelingenbeleid
 • Voor asielzoekers vanaf dag 1 toegang tot de arbeidsmarkt
 • Meer invloed van burgers op de politiek

Lees meer op de website van Volt

 

እዞም ናይ ፖለቲካ ሰልፍታት እንታይ እዮ ዝሐስቡ?

ኩሎም ኣብቲ ገዛ ወከልቲ ናይ ህዝቢ ዘለዉ ሰባት ምስ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ጽንቡራት እዮም።
እዞም ናይ ፖለቲካ ሰልፍታት ንኔዘርላንድ ዝኸውን ሓሳባት ኣለዎም።
ፖለቲካዊ ሰልፊ ብብዝሒ ዝረኽበቶ ድምጺ ኣብቲ ገዛ ወከልቲ ህዝቢ ብዝሖም ክውሰን ይኽእል።

እቶ ናይ ፖለቲካ ሰልፍታት
ኣብቲ ዝግበር ምርጫ ብዙሓት ናይ ፖለቲካ ሰልፍታት ይሳተፉ።
ኣብዚ ታሕቲ ተዘርዚሮም ዘለዉ ናይ ፖለቲካ ሰልፍታት ድማ ሕጂ ኣብዚ ገዛ ናይ ወከልቲ ህዝቢ ዘለዉ እዮም።
ሕጂ ውን እንደገና ኣብቲ ምርጫ ይሳተፉ ኣለዉ።
ነዚ ናይ ፖለቲካ ሰልፊ እንድሕር ጠዊቅካ ድማ እዚ ናይ ፖለቲካ ሰልፊ እንታይ ይሓስብ ክትፈልጥ ትኽእል።

ድሒርና ድማ ብዛዕባ እቶም ካልኦት ናይ ፖለቲካ ሰልፍታት ኣብ ምርጫ ዝሳተፉ ክንጽሕፍ ኢና።

VVD

እዚ VVD ዝባሃል ናይ ፖለቲካ ሰልፊ ብዙሕ ሕግታት ክህሉ ኣይደልን እዩ።
ሰባትን ትካላትን ብዝተኻእለ መጠን ናጽነት ክረኽቡ ኣለዎም።
እዚ VVD ዝባሃል ሰባት ውሑድ ግብሪ/ቀረጽ ክኸፍሉ ኣለዎም ይብል።

መንግስቲ ድማ ንድሕነት ክሕሉ ይግደድ።
ስለ’ዚ እዩ ድማ መንግስቲ ከም ረበሻን ገበናትን ንሙቅጽጻር ዝቃለስ።

እዚ VVD ዝባሃል ናብዚ ሃገር ውሑዳት ስደተኛታት ክአትዉ ኣለዎም ይብል።
_________________________________________________________________________

PVV
እዚ PVV ዝብሃል ድማ ናብ ኔዘርላንድ ስደተኛታት ፈጺሞም ክአትዉ ይብሎምን እዩ ዝብል።
እዚ ሰልፊ እዚ ድማ ኣንጻር እስላም ኣብ ኔዘርላንድ እዩ።

ብዙሕ ገንዘብ ናብ ፖሊስን መተሃደራዊ ምክልኻልን ክወሃብ ኣለዎ ኔዘርላንድ ብጸጥታ ውሕስቲ ክትከውን።

ሰባት መበል 65 ዓመት እንተበጺሖም ጥሮታ ክወጹ ኣለዎም።

እዚ PVV ኔዘርላንድ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ክትወጽእ ኣለዋ ይብል።

ኣብቲ ጥብቆ ናይ PVV ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

____________________________________________________________________

CDA

እዚ CDA ዝባሃል ድማ ናይ ክርስትያን ሰልፊ እዩ።
እዚ ሰልፊ ድማ ንስድራቤት ከም ቀንዲ ኣገድሲ ይሪኢ።

እዚ CDA ድማ ሰባት ነንሕድሕዶም ክተሓጋገዙ ኣለዎም ይብል።
እዚ CDA መንእሰታት ህዝባዊ ኣጎልጉሎት ክገብሩ ኣለዎም ይብል።
ንዉሱን ኣዋርሕ ኣብ ናይ ክንክን ወይ ድማ ካልእ ኣገዳሲ ዕላማ ጽፉፍ ዝኾነ ስራሕ ክሰርሑ ኣለዎም ይብል።

መንግስቲ ንኹሉ ክሕሉ ኣይግደድን እዩ።
ሰባትን ትካላትን ብዙሕ ነገራት ብዕሎም እዮም ዘማሓድርዎ።

ኣብቲ ጥብቆ ናይ CDA ብዙሕ ከተንብብ ትክእል ኢኻ።

___________________________________________

D66

እዚ D66 ዝባሃል ፖለቲካ ሰልፊ ድማ ሰባት ናጻ ኮይኖም ንሂወቶም ብምርጫኦም ክነብሩ እዩ ዝደሊ።
D66 ድማ ምንጻል ጥንሲ ክህሉ/ክጸድቅ ይደሊ።
ከምኡ ውን ብሕማ ንዝሳቀ ሰብ ብዘይ ቃንዛ ምቅታል ይድግፍ እዩ።

ሓደ ሓደ ግዜ ሕሙም ብዙሕ ቃንዛ ክህልዎ ይኽእል እዩ፡ ብሰንኪ’ዚ ድማ ክነብር ኣይደልን ይኸውን።
Euthanasie ማለት ድማ ሓኪም ኮይኑ ነቲ ሕሙ ብዘይ ቃንዛ ንኽመውት ይሕግዞ.

D66 ስርዓተ ትምህርቲ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ምዃኑ ይአምን።
በዚ ምኽንያት ድማ ብዙሕ ሰልዲ ናብ ቤት ትምህርትን ኡኒቨርሲቲን ክስላዕ ይደሊ።

ከምኡ ውን ናብ ድህሰሳ ናይ ስርዓተ ኩነታት ኣየር ብዙሕ ሰልዲ ክስላዕ።

D66 ምስ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኮይኑ ብሓባር ክዓዪ እዩ ዝደሊ።

ኣብቲ ጥብቆ ናይ D66 ብዙሕ ከተንብብ ትኽእል።

____________________________________

 

GoenLinks

እዚ GroenLinks ዝብሃል ሰልፊ ድማ ብዙሕ ሰልዲ ናብ ምምሕያሽ ኩነታት ኣየርን ባህርያዊ ተፈጥሮን ክስላዕ ኣለዎ ይብል።
በዚ ምኽንያት ድማ ብዉሕድ ዝበለ ኣጋባብ መኽይንን ነፈርትን ክንጥቀም ይሕብረና።

ብኻልእ ደረጃ ውን GroenLinks ኩሉ ሰብ ማዕረ ዝኾነ ዕድል ክህልዎ ይቃለስ።
ብዙሕ ገንዘብ ዘለዎም ሰባት ብዙሕ ቀረጽ ክኸፍሉ ኣለዎም ድማ ይብል።

GroenLinks ንስኻ እንታይ ዓይነት እምነት ትኽተል ባዕልኻ ክትውስን ይብል።
ኩሉ ሰብ ኔዘርላንድ በቲ ዝደልዮ መልክዕ ክነብር ኣለዎ ይብል።

ኣብቲ ጥብቆ ናይ GrienLinks ብዙሕ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

____________________________________________

 

SP

እዚ SP ዝባሃል ሰልፊ፡ ገለ ገለ ሰባት ካብ ናይ ካልኦት ዝበዝሕ ገንዘብ ከእትዉ ቅኑዕ ኮይኑ ኣይረኸቦን።
ስለ’ዚ እዩ ድማ መንግስቲ ገንዘብ ኣብ ሞንጎ ድኻታትን ሃብታማትን ብማዕረ ከመቃርሖ ዝደሊ።

መንግሲ ኩሉ ሰብ ጽቡቅ ናይ ክንክን ኣገልግሎት ከም ዝረክብ ክከታተል የደሊ።
ነቶም ውሑድ ገንዘብ ዘለዎም ሰባት ቀረብ ብርትዕቅዊ ዋጋ ዝግዛእ ገዛውቲ ክህሉ ኣለዎ ድማ ይብል።

እዚ SP ዝባሃል ሰልፊ ኤውሮጳዊ ሕብረት ንኔዘርላንድ ብዙሕ ነገራት ይውስነላ ይብል።
እዚ ድማ ክውሕድ ኣለዎ ይብል።
እንተኾነ ኔዘርላን ኣባል ኤሮጳዊ ሕብረት ክትከውን እዩ ዝደሊ።

ኣብቲ ጥብቆ ናይ SP ብዙሕ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

____________________________________________

 

PvdA

እዚ PvdA ዝባሃል ሰልፊ ድማ ኩሉ ሰብ ማዕረ ዕድል ክረክብ ኣለዎ ይብል።

እዚ Pvda ውሑድ ገንዘብ ዘለዎም ሰባት ጽቡቅ ክነብሩ ኣለዎም ይብል።
ውሑድ ገንዘብ ዘለዎም ሰባት ከኣ ውሑድ ቀረጽ ክኸፍሉ ኣለዎም ይብል።

እዚ PvdA ዝባሃል ሰልፊ መንግስቲ እኹል ስራሕ ከም ዘሎ ክሕሉ ኣለዎ ይብል።
ኩሉ ሰብ በቲ ዝሰርሖ ስራሕ ጽቡቅ ደሞዝ ክኽፈል ኣለዎ ድማ ይብል።

እዚ PvdA ባንክታት ብዙሕ ቀረጽ ክኸፍላ ኣለወን እዩ ዝብል።

ኣብቲ ጥብቆ ናይ PvdA ብዙሕ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

____________________________________________

 

ChristenUnie

እዚ ChristenUnie ዝባሃል ሰልፊ ድማ ናይ ክርስትያን ሰልፊ እዩ።

እዚ ሰልፊ ChristenUnie ንድኻታት ሃገራት ብብዝሒ ይድግፍ እዩ።
ሰባት ነንሕድሕዶም ክተሓጋገዙ ኣለዎም ይብል።

እዚ ሰልፊ እዚ ድማ ሂወት/ነብሲ ውሕስቲ ክትከውን እዩ ዝደሊ።
ሰለ’ዚ እዩ ድማ ምንጻል ህጻን/ዕሸል ዘይቅበሎ።
ከምኡ ውን euthanasie ኣይድግፎን።

ሓደ ሓደ ግዜ ሕሙም ብዙሕ ስቃይ ይስምዖ ይኸውን በዚ ምኽንያት ድማ ክነብር ኣይደልን።
Euthanasie ሓኪም ኮይኑ ነቲ ሰብ ብዘይ ቃንዛ ክመውት ዝሕግዞ እዩ።

አብቲ ጥብቆ ናይ ChristenUnie ብዙሕ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

_____________________________________________

 

Partij voor de Dieren

እዚ Partij voor dieren ዝባሃል ሰልፊ፡ ንስቃይ ናይ እንስሳታት መወዳእታ ክገብረሉ ዝደሊ፡መሰል እንስሳታት ዝጣበቅ እዩ።
ስለ’ዚ እዩ ድማ እቲ ሰልፊ እንስሳታት ውን መሰል ክህልዎም ዝደሊ።

ሰባት ንባህርን ከባብን ብጹቡቅ ክሕዝዎ ኣለዎም ድማ ይብል።
እዚ ሰልፊ ድማ ኣንጻር ሓደሽቲ ዝስርሑ መንገድታትን ምስፍሕፋሕ መዕርፎ ነፈርቲ Schipholን እዩ።

እዚ Partij voor de dieren ዝባሃል ሰባት ምስ ባህሪያዊ ክመሳሰሉ ኣለዎ እዩ ዝብል።

ኣብቲ ጥብቆ ናይ Partij voor de dieren ብዙሕ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

________________________________________________

 

SGP

እዚ SGP ዝባሃል ድማ ናይ ክርስትያን ሰልፊ እዩ።
ሓሳባት ናይዚ ሰልፊ ድማ ልክዕ ከምቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ይመሳሰል እዩ።

እዚ SGP ዝብሃል ሰልፊ ደቂ ኣንስትዮ ክሰርሓ የብለንን ይብል።
ኣንስቲ ንሰቡተንን ደቀንን ክከናኸና ጥራይ ኣለወን ይብል።
እዚ ሰልፊ እዚ ክልተ ሰብኡት ወይ ክልተ ደቂ-ኣንስትዮ ነንሕድሕዶም ክመራዓዉ ኣይደልን እዩ።

እዚ SGP ዝባሃል ሰልፊ ሰንበት ርግእትን ናይ ዕረፍቲ ግዜ ክትከውን ይደሊ።
እዚ ሰልፊ እዚ ድማ ኣንጻር ምንጻልን euthanasieን እዩ።

ሓደ ሓደ ግዜ ሕማም ኣቀንዛዊ ክኸውን ይኽእል፡ንኽትነብር ውን የጽልአካ እዩ።
Euthanasie ድማ ሓኪም ኮይኑ ነቲ ብሕማም ዝሳቀ ሰብ ንኽመውት ይገብር።

ኣብቲ ጥብቆ ናይ SGP ብዙሕ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

________________________________________

 

DENK

እዚ DENK ዝባሃል ሰልፊ ድማ ስድራኻ ኣበይ ትወሊዶም ዘገድስ ኣይኮነን ይብል
ሰባት ከም ሰባት ነንሕድሕዶም ክቀባበሉን ክቀራረቡን ኣለዎም ይብል።

እዚ DENK ዝባሃል ሰልፊ ኣንጻር ዓሌታውነትን ተነጽሎን እዩ።
ንከምዚኦም ዝአመሰሉ ነገራት ድማ ሓያል መቅጻዕቲ ክግበረሎም ኣለዎ።

ኣብ ቀደም ግዜ ኔዘርላንድ ኣንጻር ሰባት ካብ Suriname ከምኡ ውን ኢንዶነዥያ ብጣዕሚ ሕማቅ ኔሩ።
ኔዘርላንድ፡ከኣ ነዞም ሰባት ከም ጊላታት ትጥቀመሎም ኔራ።
እዚ ሰልፊ ከኣ ንመንግስቲ ይቅሬታ ክሓትት ይደልዮ እዩ።

እዚ DENK ዝባሃል ሰልፊ ስደተኛታት ጽቡቅ ዝኾነ መዕቆቢ ክረኽቡ ኣለዎም ይብል።

ኣብቲ ጥብቆ ናይ DENK ብዙሕብከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

_____________________________________________

 

50PLUS

እዚ 50PLUS ዝባሃል ሰልፊ ንአረግቶት ሰባት ዝመጸ እዩ።
እዚ ሰልፊ ድማ ሰባት ካብ ዕድመ 65 ጥሮታ ክረኽቡ ኣለዎም እዩ ዝብል።
ከምኡ ውን እዚ 50PLUS ዝባሃል ሰልፊ ብዙሕ ገንዘብ ናብ መከናኸኒ ኣረግቶት ክወሃብ ኣለዎ እዩ ዝብል።

እዚ ሰልፊ ድማ ሰባት ካብ ዕድመ 50 ንላዕሊ ብቀሊል መገዲ ስራሕ ክረኽቡ ንመንግስቲ ይምሕጸን እዩ።
ኣረግቶት ብሑሱር ዝኾነ ናይ ኣውቶቡስን ባቡርን ክጉዓዙ ኣለዎም ይብል።

ኣብቲ ጥብቆ ናይ 50PLUS ብዙሕ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

______________________________________________

 

Forum voor Democratie

እዚ Forum voor Dmocratie ዝባሃል ሰልፊ ድማ እዚ ዘሎ ስርዓተ ፖለቲካ ብኻልእ ዓይነት ክኸውን እዩ ዝደሊ።
ነበርቲ ናይ ኔዘርላንድ ብዝያዳ ብዕሎም ክውስኑ ኣለዎም ባሃላይ እዩ።

እዚ Forum voor Democratie ዝባሃል ሰልፊ ድማ ንኩነታት ኣየር ዝወጽእ ሰልዲ ውሑድ ክኸውን ኣለዎ በሃላይ እዩ
እዚ ሰልፊ ወሲኹ ናብ ኔዘርላንድ ውሑዳት ስደተኛታት ክአትዉ ኣለዎም እዩ ዝብል።

እዚ Forum voor Democratie ዝብሃላ ሰልፊ ውን እንተኾነ ኣንጻር ሕብረት ኤውሮጳ እዩ ዝጉዓዝ።

እብቲ ጥብቆ ናይ Forum voor Demo cratie ብዙሕ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

 

____________________________________________________

Bij1

እዚ Bij1 ዝባሃል ናይ ፖለቲካ ሰልፊ ን ስርዓተ ኩነታት ኣየር ዝጣበቅ እዩ፡

ሰባት ናይ ገዛእ ርእሶም ናጽነት ክህልዎም፡ ከምኡ ውን ኣንጻር ዓልየታውነትን፡ ኣንጻር ጽልኢ LHBTQI እዩ።

እዚ ሰልፊ ማዕረ ምምቅራሕ ሰልድን ስልጣንን እዩ ዝድግፍ። ደሞዝ ክውስኽ ኣለዎ፡ ዓበይቲ ትካላት ከም ባንኪ፡ ጥሮታ ከምኡ ውን ህዝባዊ መጉዓዝያ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ክኸውን ኣለዎ ይብል።

Bij1 ንኹሉ ማዕረ እዩ።ሕብሪ፡ ዝመጻእካሉ ቦታ፡ ጾታ፡ ጾታዊ ርክብ ድሕረባይታ፡ ስንክልና፡ ደረጃ ፍልልይ ብዘየገድስ።

 

________________________________________________________

NiDA

Nida ሃይማኖትን እምነትን ኣብ ሕብረተ ሰብ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ይብል።

ኣብ ፖለቲካ ብዙሕ ተሳታፍነትን ነጸብራቅን ክህሉ ይብል። ናይ ጥዓና ክንክን ስራሕ መንግስቲ እዩ፡ ናይ ውልቀ ሰባት ወይ ሸቃጦ ኣይኮነን።

Nida ኣብ ሕብረትን ብዙሑነት ሕብርን ኣብ መንግስትን ፖሊስን እዩ ይአምን። እዚ ድማ ኣንጻር ዓሌታውነት ክንቃለስ ይሕግዝ።

Nida ቅኑዕ ኣሰራርሓ ናይ ቁጠባ ምስ ንውሳኽ ደሞዝ ክህሉ ይድግፍ። ሰብ በዚ መልክዕ ድማ ገዛ ብዘይ ልቃሕን ወለድ ብዘይ ምኽፋልን ክትገዝእ ኣለዎ ይብል።እዚ ድማ ብማእከልነት ክራይ ምግዛእ ክኸውን ይኽእል። ኣብዚ ጥብቆ ናይ

Nida ብዙሕ ሓበሬታ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

 

ماهي معتقدات الأحزاب السياسية؟

ينتمي كل فرد في مجلس النواب إلى احد الأحزاب السياسية.

الأحزاب السياسية لديها أفكار خاصة بهولندا.

كلما زاد عدد الأصوات التي يحصل عليها الحزب ، يُسمح لعدد أكبر من أعضاء هذا الحزب بالدخول إلى مجلس النواب.

الأحزاب

يشارك العديد من الأحزاب السياسية في الانتخابات.

فيما يلي الأحزاب الموجودة الآن في مجلس النواب.

إنهم يشاركون مرة أخرى في الانتخابات.

إذا نقرت على اسم الحزب ، يمكنك أن ترى ما يفكر فيه.

سنكتب لاحقًا عن الأحزاب الأخرى التي ستشارك في الانتخابات.

VVD

لا يريد VVD أن يكون هناك الكثير من القواعد.

يجب أن يتمتع الأشخاص والشركات بأكبر قدر ممكن من الحرية.

يريد VVD من الناس دفع ضرائب أقل.

يجب على الحكومة ضمان الأمن و السلامة.

لهذا السبب يجب على الحكومة مكافحة الإزعاج والسلوك الإجرامي.

يريد VVD أيضًا أن يأتي عدد أقل من اللاجئين إلى بلدنا.

اقرأ المزيد على موقع VVD.

 

_____________________________________

 

CDA

CDA هو حزب مسيحي.

هذا الحزب يعتبر الأسرة في غاية الأهمية.

يريد CDA أن يهتم الناس ببعضهم البعض.

CDA يريد ان تكون الخدمة الاجتماعية الزامية  للشباب.

حيث يتعين عليهم القيام بعمل مفيد لبضعة أشهر في الرعاية الصحية أو اعمال خيرية اخرى.

لا يتعين على الحكومة الاهتمام بكل شيء.

يمكن للأفراد والمنظمات ترتيب الكثير بأنفسهم.

اقرأ المزيد على موقع CDA.

 

_________________________________________

 

PVV

لا يريد  PVV السماح بدخول اللاجئين في هولندا.

هذا الحزب ضد الإسلام في هولندا.

يجب تخصيص المزيد من الأموال للشرطة والجيش لجعل هولندا أكثر أمانًا.

يجب أن يكون الناس قادرين على التقاعد عند بلوغهم سن 65.

ويريد حزب الحرية من هولندا مغادرة الاتحاد الأوروبي.

اقرأ المزيد على موقع PVV.

__________________________________

 

D66

يريد D66 أن يكون الناس أحرارًا وأن يُسمح لهم باتخاذ قرارات بشأن حياتهم.

لذلك يريد D66 السماح بالإجهاض والقتل الرحيم أيضًا.

يشعر المريض أحيانًا بألم شديد لدرجة أنه لم يعد يريد أن يعيش.

القتل الرحيم هو عندما يساعد الطبيب ذلك الشخص على الموت.

يعتقد D66 أن التعليم مهم جدًا.

يريدون المزيد من الأموال ان تذهب إلى المدارس والجامعات.

يجب أيضًا توفير المزيد من الأموال للبحث في المناخ.

D66 لمزيد من التعاون في الاتحاد الأوروبي.

  de website van D66اقرأ المزيد على موقع D66 الإلكتروني.

________________________________________

 

GroenLinks

يريد GroenLinks أن تنفق هولندا المزيد من الأموال على تحسين المناخ والطبيعة.

ويرى الحزب انه يتوجب على الاشخاص استخدام اقل للسيارات والطائرات.

يرى GroenLinks أيضًا أنه من المهم أن يحصل الجميع على فرص عادلة.

يتعين على الأشخاص الذين لديهم الكثير من المال دفع المزيد من الضرائب.

يؤمن GroenLinks أنه يجب أن تعرف بنفسك نوع الإيمان الذي لديك.

يمكن لأي شخص في هولندا العيش كما يريد.

 de website van GroenLinksاقرأ المزيد على موقع GroenLinks.

___________________________________________

 

SP

لا يعتقد SP أنه من العدل أن يكسب بعض الناس أكثر من الآخرين.

لهذا السبب يجب على الحكومة  توزيع الأموال بشكل أفضل بين الفقراء والأغنياء.

يجب على الحكومة أيضًا ضمان حصول الجميع على رعاية جيدة.

وأن هناك ما يكفي من المنازل الرخيصة للأشخاص الذين لديهم القليل من المال.

يعتقد SP أن الاتحاد الأوروبي يقرر أشياء كثيرة جدًا بالنسبة لهولندا.

وبرأيهم يجب أن يقلل.

ولكن يجب أن تظل هولندا عضوًا في الاتحاد الأوروبي.

 de website van de SP  اقرأ المزيد على موقع SP.

________________________________

PvdA

يريد PvdA أن يحصل الجميع على فرص متساوية.

يريد PvdA الأشخاص الذين لديهم القليل من المال أن يكونوا قادرين على العيش بشكل جيد.

يجب على الأشخاص الذين لديهم القليل من المال دفع ضرائب أقل.

يريد PvdA من الحكومة خلق المزيد من فرص العمل.

يجب أن يحصل جميع الأشخاص على راتب جيد مقابل العمل الذي يقومون به.

يريد PvdA من البنوك دفع المزيد من الضرائب.

   de website van de PvdA  اقرأ المزيد على موقع PvdA.

_____________________________________

ChristenUnie

ChristenUnie هو حزب مسيحية.

يسمح ChristenUnie المزيد من المساعدات للذهاب إلى البلدان الفقيرة.

على الناس أن يساعدوا بعضهم البعض.

يعتبر هذا الحزب حماية الحياة في غاية الأهمية.

لذلك يريد الحزب حظر الإجهاض والقتل الرحيم أيضًا.

يشعر المريض أحيانًا بألم شديد لدرجة أنه لم يعد يريد أن يعيش.

القتل الرحيم هو عندما يساعد الطبيب ذلك الشخص على الموت.

    de website van de ChristenUnie.   اقرأ المزيد على موقع ChristenUnie.

____________________________________

 

Partij voor de Dieren

يريد حزب من أجل الحيوانات إنهاء معاناة الحيوانات.

لهذا السبب يريد الحزب أن يكون للحيوانات حقوق أيضًا.

يجب أن يعتني الناس بالطبيعة والبيئة.

الحزب ضد الطرق الجديدة والتوسع في مطار سخيبول .

يعتقد حزب من أجل الحيوانات أن على الناس التكيف مع الطبيعة.

  de Partij voor de Dieren  اقرأ المزيد على موقع الحزب Partij voor de Dieren.

_____________________________________________

 

SGP

حزب SGP هو حزب مسيحي.

تتلاءم أفكار الحزب مع  منهج الكتاب المقدس.

يريد SGP ألا تضطر النساء إلى العمل.

يجب أن تكون السيدات قادرة على إعالة أزواجهن وأطفالهن.

لا يوافق SGP على زواج رجلين أو امرأتين.

يريد الحزب أن يكون يوم الأحد يوم راحة.

الحزب ضد الإجهاض. وضد القتل الرحيم.

يشعر المريض أحيانًا بألم شديد لدرجة أنه لم يعد يريد أن يعيش.

القتل الرحيم هو عندما يساعد الطبيب ذلك الشخص على الموت.

  de website van de SGP  اقرأ المزيد على موقع برنامجSGP .

 

_______________________________________________

DENK

يريد حزب DENK ان لا يؤثر مكان ولادة الابوين.

على الناس أن يقبلوا بعضهم البعض كما هم.

DENK ضد العنصرية والتمييز.

إنهم يعتقدون أنه يجب أن تكون هناك عقوبات شديدة على هذا.

اعتادت هولندا على معاملة الناس من سورينام وإندونيسيا معاملة سيئة.

استخدمت هولندا هؤلاء الناس كعبيد.

يريد الحزب أن تعتذر الحكومة عن ذلك.

DENK لديه رغبة ياستقبال عدد أكبر من اللاجئين .

 de website van DENK  اقرأ المزيد على موقع DENK.

_______________________________________________

 

50PLUS

50PLUS انه لكبار السن.

يريد الحزب أن يتمكن الناس من التقاعد من سن 65.

يريد 50PLUS أيضًا المزيد من المال للذهاب إلى رعاية المسنين.

يجب على الحكومة أن تسهل على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكبر العثور على وظيفة.

يجب أن يكون كبار السن أيضًا قادرين على السفر بتكلفة أقل بالحافلة والقطار.

اقرأ المزيد على موقع de website van 50PLUS  50PLUS.

___________________________________

Forum voor Democratie

Forum voor Democratie  يؤمن بضرورة تغيير النظام السياسي.

يجب أن يكون سكان هولندا قادرين على اتخاذ المزيد من القرارات بأنفسهم.

يريد منتدى الديمقراطية من هولندا أن تنفق أموالًا أقل على المناخ.

كما يرغب الحزب في وصول عدد أقل من اللاجئين إلى هولندا.

منتدى الديمقراطية هو ضد الاتحاد الأوروبي.

  de website van Forum voor Democratie  اقرأ المزيد على موقع Forum voor Democratie .

 

 _______________________________________________________________

 

Bij1

BIJ1 هو من أجل العدالة المناخية وتقرير المصير للشعوب وضد العنصرية وضد كراهية المثليين.

الحزب يؤيد التوزيع العادل للمال والسلطة.

يجب أن يكون الحد الأدنى للأجور أعلى ويجب أن تكون المؤسسات الكبيرة مثل البنوك وصناديق التقاعد ووسائل النقل العام مملوكة للدولة.

BIJ1 للجميع ، بغض النظر عن اللون أو الأصل أو الجنس أو التوجه الجنسي أو الإعاقة أو الطبقة الاجتماعية.

  اقرأ المزيد على موقع Bij1

________________________________________________

NiDA

يعتبر الحزب الإيمان والدين جزءًا مهمًا من المجتمع.
يريد المزيد من التفكير والعدالة في السياسة.
الرعاية الصحية مهمة للحكومة وليس لشركات التأمين التجارية.
NIDA من أجل المزيد من اللون والتنوع في الحكومة والشرطة. هذا يساعد على محاربة العنصرية.

NIDA يريد اقتصاداً عادلاً بحد أدنى أعلى للأجور. بالإضافة إلى ذلك ، يريدون أن يكون من الممكن شراء منزل دون الحصول على قرض ودفع فائدة. يمكن أن يتم ذلك عن طريق الشراء التأجيري.

اقرأ المزيد على موقع نداء